1. Määritelmät
“Vuokranantaja”: Osapuoli, joka omistaa tai jolla on hallintaoikeus tuotteeseen tai tuotteisiin joita tämä sopimus koskee.
“Vuokraaja”: Osapuoli, joka vuokraa tuotteen omistajalta
“Tuote(et)”: Tuote tai tuotteet, joita tämä sopimus koskee

2. Tuote
Vuokranantaja vuokraa Vuokraajalle seuraavan tuotteen tai tuotteet:

Poljettava kajakki Hobie Mirage Oasis
Arvo: 3300.- (sis.alv)
Sarjanumero: US-HCCL7908C313
Varusteet:
2 polkimet
2 melaa
kuljetusrenkaat

3. Tuotteen kunto
Tuotteen kunnon kuvaus kirjataan vuokrasopimukseen.

4. Käyttötarkoitus
Vuokraaja ei saa vuokrata tuotetta eteenpäin ilman Vuokranantajan kirjallista lupaa.

5.Kaluston luovuttaminen
Kalusto luovutetaan Vuokralleottajalle sopimuksen mukaisena. Vuokralleottaja vastaa kuljetuskustannuksista.

6. Vuokran kesto
Vuokra-aika kirjataan vuokrasopimukseen.

7. Vuokrahinta
Hinnaston mukainen.

Selvyydeksi, vuokrahinta sisältää kaikki kulut, mukaanlukien mahdolliset verot. Vuokrahinta tulee maksaa viimeistään vuokra-ajan alussa tai tuotetta noudettaessa. Tuote maksetaan käteisellä. Kuitti toimitetaan sähköpostitse Vuokraajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Mikäli tuote palautetaan myöhässä, lisätään hintaan 10% koko vuokrahinnasta sekä jokaiselta myöhästymispäivältä päivävuokraa vastaava hinta (kts yllä)

8. Tuotteen palautus
Vuokralleottajan tulee palauttaa tuote vuokralleantajalle välittömästi vuokrakauden päättyessä samassa kunnossa kuin se oli vuokralle luovutettaessa. Tuote tulee palauttaa samaan paikkaan, josta vuokraus on tapahtunut, ellei muuta ole sovittu.

9. Tavaran hoito, vahingoittuminen ja katoaminen
1. Vuokraajan tulee pitää hyvää huolta vuokraamastaan tavarasta.
2. Vuokraaja on vastuussa tuotteen vahingoittumisesta.
3. Vuokraaja vastaa myös kaikista kuljetusvahingoista.
4. Mikäli Vuokraaja ei palauta tuotetta, hänen tulee maksaa tuotteen arvo korotettuna 10%:lla vuokranantajalle, siten kuin se on Artikla 2:ssa kirjattu. Myöhästymismaksu ja viivästyskorko lähtevät juoksemaan 30 päivää sen jälkeen kun Vuokranantaja on kirjallisesti ilmoittanut vaateistaan Vuokraajalle.
5. Mikäli vuokraaja palauttaa tuotteen huonossa ja/tai hoitamattomassa kunnossa (sikäli kun sitä ei voida katsoa kuuluvaksi normaalista käytöstä aiheutuvaan kulumiseen), Vuokraaja on velvollinen korvaamaan tuotteen kunnostuksen vaatimat toimenpiteet (esim. korjaus, huolto, pesu tms).

10. Vastuut
Vuokraaja vakuuttaa, että hän on saanut kaiken tarvittavan tiedon mitä tarvitaan vuokrattavan tuotteen normaaliin käyttöön. Vuokraaja vakuuttaa, että hänellä on mahdolliset tarvittavat luvat tavaran käyttöön. Vuokranantaja vakuuttaa että hän omistaa kyseessä olevan tuotteen ja siten hänellä on laillinen oikeus antaa tuote vuokralle. Vuokraaja vakuuttaa, että hän ottaa vastuun tuotteesta ja sen mahdollisesti aiheuttamasta vahingosta itselleen tai muille. Vuokraaja vakuuttaa, että hän vastaa tuotteesta koko tuotteen vuokran ajan.

11. Erimielisyyksien ratkaiseminen
Tästä sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet, joista Osapuolet eivät pääse neuvotteluratkaisuun, ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.